30.03.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze ofert.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 29 marca 2017 r. wybrano oferty:

I. na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r.
1) na teren „A” o pow. 150 m2
wybrano ofertę F.G.H. Lobejko – Dariusz Lobejko - Hel, za kwotę 59.600,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

2) na tereny „B” i „C”
nie wpłynęła żadna oferta.

II. na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (teren na Falochronie Zachodnim) na okres od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.
1) na teren oznaczony na mapce cyfrą „2” o pow. 12 m2
wybrano ofertę Pana Krystiana Krawczyka, Żnin - za kwotę 13.150 zł netto za cały okres dzierżawy.

2) na teren oznaczony na mapce cyfrą „3” o pow. 16 m2
wybrano ofertę Pana Krystiana Krawczyka, Żnin - za kwotę 17.150 zł netto za cały okres dzierżawy.

3) na teren oznaczony na mapce cyfrą „4” o pow. 16 m2
wybrano ofertę Pana Krystiana Krawczyka, Żnin - za kwotę 17.150 zł netto za cały okres dzierżawy.

4) na teren oznaczony na mapce cyfrą „5” o pow. 16 m2
wybrano ofertę Pana Jozefa Bencik Słowacja za kwotę 20.500 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

5) na teren oznaczony na mapce cyfrą „1”
nie wpłynęła żadna oferta.

III. na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2 położonej w Porcie Rybackim w Helu na okres od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.
nie wpłynęła żadna oferta.15.03.2017 r.

1. Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2 położonej w Porcie Rybackim w Helu od 01.07.2017 r. do 31.08. 2017 r.

2. Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r.

3. Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (teren na Falochronie Zachodnim) na okres od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. z przeznaczeniem wyłącznie na działalność handlową. 


Copyright © 2009-2016 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
Design by Rusty  |   Liczba odwiedzin: